Reklamácia

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1.0 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti SpartakFanShop, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

1.1 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti SpartakFanShop, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

1.2 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na nedostatky, vady, chyby a poškodenia tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním prípadne nesprávnym ošetrovaním tovaru alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


Oficiálny fanshop FC Spartak Trnava
Štadión Antona Malatinského
Dolné Bašty 1, City Aréna Trnava
917 01 Trnava

...viac v záložke ,,kontakt,,